Jak zwiększyć odszkodowanie z OC sprawcy wypadku?

Każda osoba, która znajduje się w posiadaniu pojazdu mechanicznego, czy też osoba która chce ubezpieczyć inne własności majątkowe, jest zobowiązana, bądź powinna zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, czyli OC. Posiadając takie ubezpieczenie w razie nieprzewidzianych zdarzeń, bądź wypadku, może ona starać się o odszkodowanie, które wypłaci jej firma ubezpieczeniowa, z którą zawarła umowę. Jak jednak taka osoba może starać się o wysokie odszkodowanie i jak może je zwiększyć?

Jak zwiększyć odszkodowanie OC sprawcy

Pierwszym i podstawowym zagadnieniem, jest ustalenie numeru polisy OC sprawcy oraz nazwy zakładu ubezpieczeń. Bez tych informacji niemożliwe jest uzyskanie odszkodowania. Miejsce na wpisanie takich danych przez sprawcę wypadku znajduje się na pewno we wszystkich ogólnodostępnych oświadczeniach powypadkowych. Kolejnym krokiem jest zgłoszenie szkód do właściwego zakładu ubezpieczeń, który pozytywnie rozpatrując wniosek, jest zobowiązany do wypłacenia odszkodowania w terminie 30 dni. Jeżeli jest to niemożliwe, wówczas zakład ten jest zobowiązany poinformować o tym poszkodowanego, a czas na wypłatę zwiększa się do wartości maksymalnej 90 dni. Aby zwiększyć odszkodowanie poszkodowany może wystąpić z taką prośbą do zakładu ubezpieczeń, bądź wystąpić do sądu, który na drodze postępowania będzie orzekał o tym czy zwiększone odszkodowanie będzie takiej osobie przysługiwać, czy też nie. Warto jednak pamiętać o tym, że tego typu roszczenia muszą mieć dobre uzasadnienie i być oparte o szczegółowy materiał dowodowy.

Artykuł napisany we współpracy z Beker Polska – oferującego dochodzenie odszkodowań oraz skup szkód komunikacyjnych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

trzy × cztery =