Kto musi posiadać certyfikację?

Certyfikacja jest procesem, w wyniku którego potwierdza się, że dany produkt lub usługa spełnia określone wymagania. Jest on przeprowadzany przez organizację, która po zakończeniu przyznaje certyfikat — pisemne zaświadczenie o zgodności z obowiązującymi normami. W niektórych przypadkach poddanie się takiemu procesowi jest obowiązkowe, gdyż wymagają tego przepisy prawne. Wielu producentów decyduje się dążyć do uzyskania certyfikatu, aby posłużył on jako dowód stanowiący o wysokiej jakości oferowanego przez nich produktu.

Certyfikacja wyrobów ma szczególne znaczenie między innymi w przypadku branży budowlanej. Poszczególne elementy muszą być kompatybilne ze sobą więc powinny być wyprodukowane na podstawie takich samych standardów. Na https://www.pcc-cert.pl/certyfikacja-wyrobow/ można uzyskać na jej temat szczegółowe informacje.

Czego dotyczy certyfikat ISO 9001?

Certyfikacja ISO 9001 wiąże się ze sprawdzeniem, czy system zarządzania jakością w danym przedsiębiorstwie spełnia wszystkie wymagania zawarte w normie PN-EN ISO 9001:2015. Taki certyfikat może przyznać jedynie podmiot, który posiada właściwą akredytację. Takie uprawnienia są przyznawane w Polsce jedynie przez PCA — Polskie Centrum Akredytacji. Jest to jeden z najpopularniejszych certyfikatów, który warto uzyskać niezależnie od rodzaju prowadzonego przedsiębiorstwa.

Z jego posiadania wynika wiele różnych zalet. Zdecydowanej poprawie ulegnie wizerunek firmy, jako podmiotu prowadzącego działalność zgodnie z międzynarodowymi standardami. Jednocześnie pozwala na wprowadzenie stabilizacji, jeżeli chodzi o powtarzalność procesów produkcyjnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

8 + 8 =