Co to jest upadłość konsumencka?

Wiele spraw w życiu wymaga skorzystania z zewnętrznego źródła finansowania i tym samym zadłużenia się. Jest to często problem firm, ale dotyczy także zwykłych osób, które nie prowadzą żadnego przedsiębiorstwa. W niektórych sytuacjach kolejne długi kumulują się i nie ma już możliwości ich spłacenia. Co można wtedy zrobić? 

Niewypłacalność osoby fizycznej

Jeśli dana osoba wpadła w spiralę zadłużenia i nie jest w stanie spełnić istniejących już zobowiązań, to jednym z rozwiązań może być upadłość konsumencka. Jest to postępowanie sądowe dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej i stały się niewypłacalne. Oznacza to, że zarówno obecnie, jak i w przyszłości nie będą w stanie pokryć istniejących już zobowiązań finansowych. Cały proces ma zadanie oddłużenie takiego konsumenta, a jednocześnie zaspokojenie potrzeb podmiotów, które w określonym czasie zgłosiły istnienie wierzytelności. 

Co można na tym zyskać?

Postępowanie upadłościowe może się rozpocząć na wniosek wierzyciela, ale i samego konsumenta. Procedurę można uruchomić samemu, lecz pomóc może w tym kancelaria prawno-finansowa, która dopilnuje wszystkich kwestii formalnych. Wskutek całego procesu dochodzi do zlikwidowania majątku konsumenta, z którego przynajmniej częściowo pokrywane są roszczenia wierzycieli (najczęściej banków czy instytucji pożyczkowych). Dla danej osoby oznacza to natomiast zatrzymanie rosnących długów i nowy początek finansowy, gdyż w przyszłości wymagana może być jedynie spłata zadłużenia, które powstało już po złożeniu wniosku o uznanie upadłości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

trzynaście + siedem =