Jak i kiedy można ubiegać się o warunkowe zwolnienie z więzienia?

Warunkowe zwolnienie z więzienia przed terminem jest jednym ze sposobów poddania sprawcy próbie. Polskie prawo pozwala zwolnić skazanego po odbyciu co najmniej połowy kary, ale istnieją przypadki, w których przepis ten jest zdecydowanie bardziej zaostrzony. O tym, czy możliwe jest zwolnienie decyduje sąd właściwy dla miejsca pobytu osoby skazanej.

Jak wygląda ubieganie się o warunkowe zwolnienie z więzienia?

Sąd może zdecydować o warunkowym zwolnieniu jedynie w sytuacji, gdy uzna, że skazany po wyjściu z więzienia będzie przestrzegał prawa i nie popełni kolejnego przestępstwa. Bierze on pod uwagę przede wszystkim jego dotychczasową postawę, okoliczności popełnionego przestępstwa oraz jego zachowanie w czasie odbywania kary. W przypadku recydywistów, którzy znaleźli się w więzieniu po raz drugi muszą oni odsiedzieć minimum 2/3 kary, aby móc starać się o wcześniejsze wyjście, a więźniowie skazani więcej niż dwa razy – 3/4 zasądzonej kary. Ten ostatni przepis dotyczy także osób, które zostały skazane za czyn z zakazanego źródła dochodu, popełniły przestępstwo w grupie zorganizowanej oraz dopuściły się czynu noszącego znamiona terroryzmu. W przypadku osób skazanych na dożywocie, minimalny czas pobytu w więzieniu wynosi natomiast 25 lat. Okres próby wynosi od 2 do 5 lat. W tym czasie warunkowe zwolnienie może zostać przerwane w razie złamania prawa. Przed przystąpieniem do procesu ubiegania się o przedterminowe zwolnienie warto skorzystać z pomocy doświadczonego prawnika, którego można znaleźć na stronie https://www.adwokat-lisicki.pl/.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

dziewiętnaście − sześć =