Kiedy odbywa się szkolenie BHP?

Szkolenie BHP dotyczy zasad oraz norm wchodzących w zakres bezpieczeństwa i higieny pracy na danym stanowisku. Podlegają mu wszyscy pracownicy firmy, niezależnie od tego, czy są zatrudnieni na podstawie tradycyjnych umów prawa cywilnego, czy też odbywają praktykę lub staż. Warto również dodać, że obowiązkowe szkolenie musi przejść sam pracodawca.

Obowiązek przed podjęciem pracy i w jej trakcie

Przepisy prawa są jednoznaczne i przewidują dwa główne rodzaje szkoleń – wstępne oraz okresowe. Pierwsze z nich pracodawca ma obowiązek zorganizować przed dopuszczeniem nowo przyjętej osoby do pracy. Szkolenia BHP wstępne powinny obejmować instruktaż zarówno ogólny, jak i stanowiskowy.

W trakcie ogólnego pracownik musi zapoznać się z przepisami i zasadami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, które zostały zamieszczone w Kodeksie pracy oraz regulaminie wewnętrznym określonej firmy. Poza tym, powinna mu zostać przekazana wiedza na temat prawidłowego udzielania pierwszej pomocy.

Z kolei instruktaż stanowiskowy odbywa się na konkretnym stanowisku pracy i obejmuje metody bezpiecznego wykonywania obowiązków służbowych, zagrożenia występujące na tym konkretnym stanowisku, a także kluczowe sposoby na uchronienie się przed nimi. Szkolenia okresowe są natomiast przeprowadzane już w trakcie zatrudnienia. Ich głównym celem jest usystematyzowanie zdobytej wcześniej przez pracownika wiedzy oraz zapoznanie się z zupełnie nowymi zasadami.

Częstotliwość tego typu szkoleń zależy od rodzaju pracy i warunków panujących na konkretnym stanowisku. Warto podkreślić, że zamiast tradycyjnego kursu stacjonarnego można przejść kurs BHP online, czyli przez internet, np. w formie wideokonferencji albo testu pisemnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

6 − cztery =