Nadzór budowlany – dodatkowe wsparcie w realizacji projektu

Coraz więcej osób budujących dom jednorodzinny lub obiekt użytkowy decyduje się na skorzystanie z tzw. nadzoru inwestorskiego. W znacznym stopniu ogranicza on bowiem ryzyko niezgodności realizacji inwestycji z projektem oraz obowiązującymi przepisami prawa. Ponadto odgrywa niezwykle istotną rolę w skutecznej weryfikacji jakości prowadzonych na każdym etapie robót, co wpływa bezpośrednio na późniejszy komfort użytkowania danego budynku. Profesjonalne usługi w omawianym zakresie świadczy m.in. firma z Lubonia taka jak http://mast-tech.pl.

Warto zaufać sprawdzonym specjalistom

Nadzór budowlany może przeprowadzać wyłącznie inspektor posiadający stosowne kwalifikacje i uprawnienia. Jego kluczowe zadanie polega na ochronie interesów inwestora poprzez pełnienie dwóch funkcji – kontrolnej oraz inspekcyjnej. Specjalista ten odpowiada przede wszystkim za regularne sprawdzanie i odbiór poszczególnych prac, w tym również tych ulegających zakryciu (zbrojenia, izolacje) i zanikających (np. deskowanie). Poza tym do jego istotnych obowiązków należy: stałe weryfikowanie jakości wszelkich robót i wykorzystywanych materiałów, eliminowanie ewentualnych wad, rozwiązywanie na bieżąco różnych problemów, czynne uczestniczenie w technicznym odbiorze instalacji (wodno-kanalizacyjnych, grzewczych) oraz przewodów kominowych i pojedynczych sprzętów, sprawowanie pieczy nad respektowaniem przez robotników zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, a także czuwanie nad prawidłowym wypełnianiem dziennika budowy. Ostatnim etapem jest zawsze oddanie inwestycji do codziennego użytkowania. Co istotne, każdy inspektor ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania. Oto podstawowe korzyści wynikające z profesjonalnego nadzoru:

– uniknięcie błędów mogących w przyszłości skutkować obniżoną wytrzymałością obiektu albo niedostateczną wygodą jego eksploatacji,

– brak niepożądanych konsekwencji prawnych,

– oszczędność nerwów dzięki stałemu sprawdzaniu rzetelności fachowców,

– ograniczenie do minimum ryzyka nadużyć finansowych ze strony firmy wykonującej projekt.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

7 − 6 =