W jaki sposób pomaga się osobom niepełnosprawnym w codziennym funkcjonowaniu?

Likwidacja barier, czyli pomoc osobie z niepełnosprawnością w obszarze jej miejsca zamieszkania ułatwia bezpośredni kontakt tej osoby z otoczeniem, jak i zwiększa jej samodzielność w codziennej aktywności. Działania takie powinny być podejmowane systemowo, aby usprawniać życie omawianej grupy społecznej. W jaki sposób można tego dokonać?

Likwidacja barier

Wiemy już, że pomoc osobom z niepełnosprawnością polega na likwidowaniu przeszkód, które ograniczają ich samodzielność. Wyróżnia się kilka takich barier. Po pierwsze architektoniczne, czyli przeszkody, które występują w budynku i w jego otoczeniu. Ich konstrukcja lub inne rozwiązania techniczne uniemożliwiają lub w znacznym stopniu utrudniają swobodne poruszanie się osób z niepełnosprawnością. Kolejną są techniczne, które polegają na niedostosowaniu pewnych rozwiązań do potrzeb omawianej grupy ludzi. Dzięki ich likwidacji poruszanie osób z niepełnosprawnością jest sprawniejsze i wydajniejsze. Ostatnią przeszkodą są bariery w komunikowaniu, które uniemożliwiają lub utrudniają swobodne porozumiewanie się albo przekazywanie informacji. W związku z tym pomaganie polega w tym wypadku na minimalizowaniu lub całkowitym eliminowaniu występujących przeszkód. Ułatwieniem tego celu mogą być dofinansowania, o których można dowiedzieć się więcej na witrynie internetowej http://www.altix.pl/pl/dofinansowania/likwidacja-barier-w-komunikowaniu-sie/. Wsparcie finansowe kierowane jest do omawianej grupy, pod warunkiem spełnienia określonych kryteriów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

jeden × pięć =