Wszystko o szkoleniach ppoż – czy są obowiązkowe i czego się na nich dowiemy?

Szkolenie przeciwpożarowe ma na celu przede wszystkim zapoznać uczestników z zasadami prawidłowego zachowania w przypadku, gdy w budynku wybuchnie pożar. Zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej pracodawca zobowiązany jest do przeprowadzania szkoleń z tego zakresu dla swoich pracowników. Niekiedy staje się ono również częścią obowiązkowego szkolenia z zakresu BHP, ale zdecydowanie lepiej przeprowadzić je oddzielnie, aby uczestnicy dostali jak największą dawkę cennej wiedzy.

Zasady przeprowadzania szkoleń przeciwpożarowych

Szkolenie przeciwpożarowe obejmuje dwa rodzaje kursów. Szkolenie wstępne jest obowiązkowe dla wszystkich pracowników, którzy rozpoczynają pracę. Musi ono zostać przeprowadzone maksymalnie w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia zatrudnienia. Podczas niego pracownicy zapoznają się z obowiązkami w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz zaznajamiają się ze sprzętem, którego trzeba użyć w razie wybuchu pożaru. Dowiadują się również w jaki sposób najczęściej rozprzestrzenia się ogień oraz jakimi drogami ewakuacyjnymi należy bezpiecznie opuścić budynek. Drugim rodzajem są szkolenia specjalistyczne, które przeprowadza się dla pracowników mających na co dzień kontakt z materiałami łatwopalnymi. Oba kursy muszą być przeprowadzone przez inspektora przeciwpożarowego danego budynku lub wyspecjalizowaną firmę. Jedną z nich można znaleźć pod adresem https://www.nofire.pl/szkolenia-przeciwpozarowe-warszawa/. Regularne przeprowadzanie takich szkoleń minimalizuje ryzyko pożaru.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

trzy × 3 =